Vi har precis öppnat vår webbutik och med det vet vi att att byggdammet fortfarande ligger tjockt på vissa delar. Vi hoppas att du har överseende med vissa felaktigheter. Om du ser något som är helt galet, hör av dig till oss så fixar vi det snarast.

Kategorisering på Brädspelskafét

Vår webbutik är inte som andra webbutiker. Vi sorterar lite annorlunda, värderar åldrar utifrån kunskap och tror att du känner dig själv bättre än vad vi gör. Här beskriver vi hur vi tänker kring våra kategoriseringar.

Antal spelare

När du ser de här siffrorna på ett spel handlar de om hur många som kan vara med under en spelomgång. Vi tar inte hänsyn till husregler eller expansioner av reglerna som kan förändra antalet spelare. Det minsta antalet spelare beskriver hur många som behöver vara med för att ni ska kunna spela spelet. Möjligt antal spelare är så många spelare som ni kan vara som flest. Slutligen är rekommenderat antal spelare så många spelare som vi upplever gör spelet mest rättvisa. Siffran är en fingervisning om hur många ni bör vara för att få ut så mycket som möjligt.

Exempel: One Night Revolution har minsta antal spelare 3, möjligt antal spelare 10 och rekommenderat antal spelare 5. När vi spelat spelet har vi märkt att mängden diskussion och balansen mellan de olika lagen håller sig på en intressant nivå just kring 5 deltagare. Blir det fler spelare tenderar diskussionerna att bli mer som monologer eller uppdelade i mindre grupper. När vi spelat färre spelare kan det ibland vara svårt att få igång diskussionen.

Ålder

Vi tror att du känner dig själv och de du vill ge bort spel till bättre än vad vi gör. Vi tror att mognad och förståelse för regler kommer vid olika åldrar för olika människor. Därför har vi valt att inte skriva ut exakta åldrar på våra spel. Vi grupperar spelen efter ålder utifrån komplexitet och intresse. Spel där alla i familjen kan delta har vi märkt som spel barn och äldre. Dessa går ofta att lära ut och låta barn spela själva. När vi skriver att ett spel är för ungdomar menar vi att de som deltar behöver ha viss förståelse för mer komplexa system och innehåll. Slutligen ser vi att unga vuxna behöver en egen stämpel då de här spelen ofta har innehåll som lämpar sig för lite något äldre människor.

Exempel: Magic the Gathering är ett spel med tretton-årsgräns som många 10-åringar spelar. Istället för att skriva ut en åldersgräns väljer vi att kalla det ett spel för ungdomar och äldre. Spelet innehåller mycket engelska (som olika personer lär sig i olika takt) och en del våldsavbildningar på spelkort (som olika personer uppfattar och tar till sig med olika insikt).

Tid

Tid är relativt och tid uppfattas olika. Våra märkningar utgår från de uppskattningar som tillverkaren gör och vad vi erfar när vi spelar spelet. Vi försöker sedan beskriva hur långt ett spel tar och även känns när vi graderar spel från korta (10-20 minter) till väldigt långa (någonstans i fem-timmars-trakten). Vi har även märkt ut ett fåtal spel som tar en heldag att spela för att du ska veta att du behöver förbereda dig på att inte göra mycket mer under hela dagen. I få, extrema fall finns det även spel som vi ser sträcker sig över en heldag och tar en helg i anspråk. För den inbitne (och inte vanligt förekommande hos oss) finns även spelen som sträcker sig över flera veckor eller månader.

Exempel: The Captain is Dead är ett spel där vi samarbetar med varandra för att klara av spelet. Spelet går att klara av på 90 minuter (beroende på antal deltagare) och kan även dra ut på tiden om deltagarna har en förkärlek till diskussion och demokratiska processer. Däremot är det inte ett spel som bör ta flera timmar i anspråk där spelarna behöver ta paus för att äta. Vi har därför valt att säga att spelet är ganska långt.

Vikt

Spel är olika komplexa och bjuder in till utmaningar när någon ska lära sig det för första gången. Med reglerna någorlunda klara för sig tror vi att spel bjuder på utmaningar i mekanik och strategi. Spel som går snabbt att lära ut och ta till sig väljer vi att kalla för lättsmälta; de går att förklara och spela utan längre utläggningar och har oftast lite tunnare regelböcker. Ett spel som är gediget har flera system som interagerar. Som spelare kan det vara av vikt att förstå sambandet mellan reglerna och spelets olika delar för att kunna delta till fullo. Étt spel som har ett stort antal system som binds samman i en strategisk väv kallar vi gediget. Det kan ta flera spelomgångar att lära sig och regelboken (som gärna är tjock eller uppdelad i flera delar) behöver vara med under spelomgången för att förtydliga alla specialfall som uppstår.

Exempel: Carcassonne är ett lättsmält spel som går att förklara på fem minuter med alla spelets komponenter framför sig. För de otåliga går det även att förklara spelet under tiden spelare utför sina drag eftersom strategierna inte blir viktiga förrän några rundor in i spelet. 

Passar dig som är

Vi tror att du (eller den du handlar till) har olika sätt att se på brädspel och investerar energi utifrån intresse. Det kanske är så att du har spelat mängder av spel och följer utvecklingen av nya spel med spänning och iver. Du (och vi) kallar dig för veteran. Kanske har du precis upptäckt eller vill upptäcka tjusningen med brädspel och är nyfiken på vad spelhobbyn kan locka med. Du som är van har ett gäng spel som du ständigt återkommer till och som du utgår från när du lär dig nya spel.

Exempel: Codenames är ett spel med oändliga omspelningsmöjligheter där allt som krävs för att delta är läsförståelse och förmågan att hålla pokeransikte. Det lämpar sig för alla typer av spelare och särskilt för dig som är nyfiken på att testa spel för första gången.